EAMV lidgeld + PK-bijdrage (jaarbasis) (PK-personeelskring van EVONIK) = Totaal Lidgeld EAMV

Gelijkschakeling Evonik-medewerkers die PK lid zijn (en al een bijdrage leveren) en niet PK-leden en sympathisanten

Geschenken worden uitgedeeld tijdens nieuwjaarsdrink januari + openingsrit einde maart (of na afspraak met bestuursleden) en na betaling van lidgeld

EAMV + PK
LOPEND JAAR (<15/08)8 EURO /PERSOON
NIEUW LID NA 15/08 LOPEND JAAR

8 EURO /PERSOON

geschenk volgend jaar

EAMV + INWONEND BIJ PK-LID
(ECHTGENO(O)TE, KINDEREN,
VRIENDIN OF VRIEND)
LOPEND JAAR (<15/08)8 EURO /PERSOON
NIEUW LID NA 15/08 LOPEND JAAR

8 EURO /PERSOON

geschenk volgend jaar

EAMV + NIET INWONEND BIJ PK-LID
+ NIET PK
LOPEND JAAR (<15/08)

13 EURO /PERSOON

  • 8 = EAMV lidgeld
  • 5 = PK-bijdrage

geschenk volgend jaar

NIEUW LID NA 15/08 LOPEND JAAR

18 EURO /PERSOON

  • 8 = EAMV lidgeld
  • 5 = PK bijdrage lopend jaar
  • 5 = PK bijdrage volgend jaar

geschenk volgend jaar

Lees meer