Schrijf je met onderstaand invulformulier in voor onze activiteiten en voeg je vragen / bemerkingen / keuzes in.

Vermeld of je eventueel enkel de rit meerijdt - enkel de avondactiviteit of beide indien er op die dag meerdere activiteiten gebeuren + Vermeld AANTAL personen

Naam