Algemeen

De Echte Amicale MotorVrienden is een vereniging, met als doel recreatief en veilig bezig te zijn met motorrijden. Als dusdanig werden geen statuten opgesteld maar wel afspraken vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Zij zijn als een geheel te aanvaarden.

Onze hoofdbezigheid is het motortoerisme, d.w.z. per motor samen toerritten rijden en dit op een veilige manier.

Door deel te nemen aan de activiteiten, bevestigen de deelnemers dat zij akkoord zijn met de organisatorische beslissingen van de motorclub zelf.

De leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via rechtstreekse mailings en de motorclub website.

Lees meer