Aansluiten

Inschrijven kan je altijd bij iemand van het bestuur van de motorclub.
De inschrijvingsprijs zal op het eind van elk lopend werkjaar via mail medegedeeld worden door de secretaris, dit is deels om de goede werking van de club te kunnen bekostigen!

De inschrijvingsgelden en eventuele gelden - die dienen om deel te nemen aan de activiteiten - moeten gestort worden op rekeningnummer (bij inschrijvingstrook), steeds met duidelijke vermelding van naam en adres. Als referentie kan de specifieke benaming van de activiteit vermeld worden.

Je dient zich ook akkoord te stellen van het huishoudelijk reglement in bijlage. Bij de inschrijvingstrook moet je dan ook "gelezen en goedgekeurd" schrijven en ondertekenen.

Doelstelling

De club heeft tot doel het motorrijden en het welzijn van haar leden te bevorderen door:

¢ de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse toerritten
¢ Het bevorderen van veiligheid en defensief deel te nemen aan het verkeer
¢ het inrichten van alle samenkomsten in de ruimste zin

… en dit voor alle leeftijden, op een recreatief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

De vereniging wil een toonaangevende sportclub worden met een ruim aanbod, gebaseerd op een degelijk beleid, geleid en begeleid door een team van gemotiveerde vrijwilligers.

Als ondersteuning hiervan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.

De club is constant aan het werk voor een kwalitatieve verbetering in al haar activiteitsdomeinen - de eigen organisatie - de organisatie van evenementen - en de kwaliteit van het sportieve op zichzelf.

¢ Meewerken aan gemeentelijke, provinciale en Vlaamse of Nationale initiatieven in functie van de uitwisseling van ideeën en het aantrekken van potentiële leden.
¢ Organiseren van mailritten.

Communicatie

De club probeert op verschillende manieren de informatie naar de leden en geïnteresseerden te sturen, evenals de onderlinge contacten en de contacten met de buitenwereld te onderhouden.

Mail-ritten

Via het e-mail adres eamvleden@gmail.be kan je zelf een activiteit lanceren,. De info in deze mail omvat dan dag/uur/plaats samenkomst + verdere info en wordt dan automatisch verstuurd naar alle leden.

Lees meer